Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2013

bisette
Jesteś wszystkim, reszta w tle,
Biegnę za tobą po stłuczonym szkle.
Przecinam skórę, ale nie dbam o to 
Wykrwawiam się dla ciebie z ochotą.
Wszystko po to by z Tobą być,
Ty moim, a ja twoim cieniem i
Dla tych chwil chce mi się żyć,
coś ciągnie mnie ja magnes od Ciebie
Reposted bybizarrementpensees

November 20 2013

bisette
2734 d74f
Reposted frommartynkowa martynkowa viatwice twice
bisette
0526 b8b3 500
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viatwice twice
bisette
szczęśliwym jest się wtedy, gdy kładziesz się jak najwcześniej spać tylko dlatego, że nie możesz się doczekać kolejnego poranka. gdy uśmiechasz się głupio nawet do filiżanki popołudniowej kawy. kiedy splątane słuchawki, nie są w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. i nie potrzebujesz zjeść tabliczki czekolady bo wystarczy Ci przelotny uśmiech jednego z obcych przechodniów.
— Somebody
Reposted fromsaphirka saphirka viaHeartOrHead HeartOrHead

November 12 2013

bisette
8519 7632
Reposted fromarmadillo armadillo viawrajt wrajt
bisette
0434 9cb5
Reposted fromzapiski zapiski viaodettastoned odettastoned
0215 8f1a
bisette
0113 5fb6 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaserplesniowy serplesniowy

November 07 2013

9250 76cf
bisette
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamyniu myniu

November 06 2013

bisette
5581 8a9d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viausmiechprosze usmiechprosze
bisette
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viakaps kaps
bisette
3739 ea0e
Central Park
Reposted from21gramow 21gramow viatwice twice
bisette

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viamysoulfortake mysoulfortake
bisette
9198 ec66
Reposted fromasyoulikeit asyoulikeit vianjmortensen njmortensen

November 04 2013

bisette
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
— Pamiętniki Wampirów
Reposted fromte-quiero te-quiero viaHeartOrHead HeartOrHead

November 01 2013

bisette
- Chcesz się czegoś napić?
- Nie.
- To dobrze, chodźmy do łóżka. 
— grey
Reposted frommraumadzia mraumadzia viajoda joda
bisette

Reposted fromcaraseen caraseen viaserplesniowy serplesniowy
bisette
2974 4b6c
Reposted fromkaha kaha viamolotovcocktail molotovcocktail
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl